RELACJA Z II EDYCJI FORUM BEZPIECZEŃSTWA 2023

II Forum Bezpieczeństwa
WOBEC NIEPOŻĄDANYCH WPŁYWÓW. Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo.

30-31 maja 2023 r., Łódź