PRELEGENCI EDYCJI 2023

STEFAN GULLGREN

AMBASADOR KRÓLESTWA SZWECJI W POLSCE, BYŁY SZEF WYDZIAŁU DS. EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI ŚRODKOWEJ W SZWEDZKIM MSZ

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. W latach 1994-98 i 2002-2008 pracował w Ambasadzie Szwecji w Moskwie, jako Zastępca Dyrektora Generalnego i Szef Departamentu Europy Wschodniej i Azji Środkowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji 2013-2017 oraz jako ambasador Szwecji na Ukrainie 2009-2013.

MACIEJ WITUCKI

Prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedsiębiorców. W latach 2006 – 2019 wiceprezydent tej organizacji.

Studiował na Politechnice Poznańskiej, studia podyplomowe ukończył
we Francji, w Ecole Central Paris. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji.

Pracował w banku Cetelem Polska, następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. Następnie w 2006 został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki, a później w 2016 prezesem Zarządu Work Service SA. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Orange, zasiada również w Radach Nadzorczych TISE, AXA, Krynica Vitamin. 

Jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council, członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka, zasiada w Radzie European Council on Foreign Relations oraz Międzynarodowej Radzie Doradczej GLOBSEC.

Z żoną Zofią mają troje dzieci: Klarę, Laurę i Franciszka.

WITOLD DROŻDŻ

Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska.
Członek Rady Fundacji Orange.

Wcześniej, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny min. za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne.
Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.

SŁAWOMIR CHMIELEWSKI

MBA, Chief Security Officer, Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, Orange Polska

Absolwent INSEAD Advanced Management Program, studiów Executive MBA walidowanych przez RSM Erasmus University w Rotterdamie. Prawnik, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. W Orange Polska jako Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, wcześniej dyrektor odpowiedzialny za kwestie prawne i regulacyjne. Od 2014 Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. (Grupa Orange). Pracował także w firmach z obszaru ICT jako menedżer, dyrektor, pełnomocnik zarządu, pełnił funkcje w Ministerstwie Łączności oraz w Urzędzie Telekomunikacji (obecnie UKE). Członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, oraz Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud. Nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Compliance Polska za działalność na rzecz rozwoju i wspierania standardów Compliance w Polsce (2014), oraz nagrodą Instytutu Compliance Uniwersytetu Viadrina Oficer Compliance Roku 2020.

MACIEJ MACKIEWICZ

Adwokat specjalizujący się w połączeniu prawa karnego gospodarczego oraz nowych technologii.

Jego doświadczenie obejmuje szereg projektów z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, kompleksowych audytów i wdrożeń w obszarze ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Maciej współpracował z kancelarią o profilu gospodarczym, pracował w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego i regulacyjnego. Pomysłodawca i koordynator Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego „Tel Sec” – konferencji organizowanej wspólnie przez zespoły ds. bezpieczeństwa największych operatorów telekomunikacyjnych oraz założycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud, stanowiącego platformę współpracy osób i jednostek zajmujących się bezpieczeństwem biznesu. Doradza Klientom w zakresie prawa karnego gospodarczego jako obrońca i reprezentuje Spółki w postępowaniach karnych, w tym Spółki pokrzywdzone cyberprzestępstwem. Koncentruje się również na wdrażaniu systemów bezpieczeństwa w Spółkach, których efektem jest przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO, w obszarze bezpieczeństwa informacji, danych i najnowocześniejszych technologii w tym rozwiązań chmurowych.

WOJCIECH WROCHNA L.L.M.

Kochański&Partners, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Infrastruktura i Środowisko oraz Prawa
Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych

Uniwersytet Śląski – Instytut Prawa – Researcher (obszar: EU prawo energetyczne)  Wykształcenie:  

– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa 2003, Studia  Doktoranckie na kierunku Prawo ukończone w 2014);  

–  Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu (Francja), Dyplom ze specjalnością z prawa  Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego;  

– Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki w Luksemburgu LL.M. in European Litigation (studia  podyplomowe).  

Doświadczenie:  

Wojciech doradza w projektach inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii w tym OZE i energetyki  jądrowej oraz wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie. Zajmuje się obsługą prawną  strategicznych projektów energetycznych w Polsce, w tym projektów gazowych, sieciowych i innych  projektów infrastruktury krytycznej, budowy instalacji przemysłowych i fabryk typu “greenfield”.  Wojciech zajmuje się pełną obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie uzyskiwania pozwoleń, licencji  (koncesji) oraz umów z wykonawcami i dostawcami urządzeń oraz mediów.  

Doświadczenie Wojciecha w sektorze energetycznym czyni go wyjątkowym na polskim rynku, co  w konsekwencji sprawia, że ma on swój udział w niemal wszystkich dużych projektach energetycznych  w Polsce oraz jest postrzegany jako niekwestionowany lider w sektorze.  

Wojciech był zaangażowany we wszystkie duże polskie projekty energetyczne ostatnich lat:  Elektrownia Jądrowa, Terminal LNG, Baltic Pipe, Harmony Link, Opal/Gazprom postępowanie sądowe,  wprowadzenie rynku mocy. Sukces związany z zaangażowaniem Wojciecha w projekt Opal/Gazprom  czyni go wyjątkowym, nie tylko na polskim ale i unijnym rynku prawniczym.  

Obecnie Wojciech wraz z zespołem skupiają się na rozwijaniu innowacyjnych projektów wodorowych  oraz doradztwie w zakresie przyspieszenia rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.  

Ponadto, Wojciech specjalizuje się w prawie energetycznym, europejskim oraz europejskim prawie  gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konkurencji i regulacji, w tym pomocy  publicznej i kwestii regulacyjnych dotyczących sektorów specjalistycznych a także inwestycji i transakcji  pomiędzy podmiotami działającymi na rynkach regulowanych. Pracował w wielu instytucjach  europejskich w tym Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Parlamencie Europejskim oraz  instytucjach rządowych (m.in. jako doradca ministra, członek gabinetu). Wojciech wielokrotnie  reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją  Europejską w sprawach dotyczących naruszenia zobowiązań Polski wynikających z prawa unijnego. 

Wojciech jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa  energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  oraz Prawa Energetycznego. Ekspertyza Wojciecha jest często uznawana i prowadzi do powoływania  go jako eksperta w wielu panelach regulacyjnych lub rządowych.  

Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy  publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A. Jego  doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie  inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), były to m.in.  doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci  szerokopasmowych. Wojciech jest wiodącym ekspertem w zakresie rewolucyjnych zmian na polskim  rynku dotyczących wprowadzenia rynku zdolności wytwórczych. Jest również wykładowcą  akademickim, autorem licznych artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz  współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.  

Praktyka ekspercka/prawnicza:  

Członek zespołu ekspertów (powołanego przez Ministra Skarbu Państwa) w celu opracowania projektu  nowej ustawy o węglowodorach (2015). Zakres: Proces koncesyjny, postępowania administracyjne  w postępowaniu koncesyjnym, przenoszenie koncesji.  

Członek zespołu ekspertów (powołanego przez Ministra Skarbu Państwa) w celu opracowania projektu  ram prawnych dotyczących inwestycji w LNG (2008).  

Członek zespołu ekspertów (powołanego przez Ministra Skarbu Państwa) w celu opracowania projektu  ram prawnych inwestycji w elektrownie jądrowe (2011). 

GEN. RADOSŁAW KUJAWA

były Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Gen. bryg. Radosław Kujawa był szefem Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008 – 2015. Pod jego kierownictwem wywiad wojskowy odbudował swój potencjał i stał się w pełni profesjonalną służbą, szczycącą się kompetentną kadrą i absolutną tajnością swoich działań. Okres jego urzędowania przypadł m.in. na lata agresji Federacji Rosyjskiej, najpierw wobec Gruzji (2008 r.) a następnie wobec Ukrainy (2014 r.) oraz na największe zaangażowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych w misjach za granicą.

Od 2018 roku jest m.in. współpracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MARTA PRUS-WÓJCIUK

Head of Insurance Territory w SAS

Absolwent INSEAD Advanced Management Program, studiów Executive MBA walidowanych przez RSM Erasmus University w Rotterdamie. Prawnik, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. W Orange Polska jako Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, wcześniej dyrektor odpowiedzialny za kwestie prawne i regulacyjne. Od 2014 Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. (Grupa Orange). Pracował także w firmach z obszaru ICT jako menedżer, dyrektor, pełnomocnik zarządu, pełnił funkcje w Ministerstwie Łączności oraz w Urzędzie Telekomunikacji (obecnie UKE). Członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, oraz Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud. Nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Compliance Polska za działalność na rzecz rozwoju i wspierania standardów Compliance w Polsce (2014), oraz nagrodą Instytutu Compliance Uniwersytetu Viadrina Oficer Compliance Roku 2020.

JAROSŁAW SORDYL

CZŁONEK ZARZĄDU, FUNDACJA CISO #POLAND

PIOTR BORKOWSKI

prezes, Cyber Arms sp. z o.o

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego cybersecurity zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. W ramach swojej kariery zawodowej pełnił m.in. takie funkcje jak: Ekspert w Rządowym Zespole Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL (obecnie CSIRT.GOV), Cybersecurity Manager w Deloitte jak również pełnił rolę Doradcy Zarządu czy też „zewnętrznego” CISO dla wielu firm czy też organizacji pomagając układać często od podstaw całą strukturę cyberbezpieczeństwa danych firm. Dodatkowo Piotr był wykładowcą wielu przedmiotów związanych z bezpieczeństwem na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach swoich doświadczeń Piotr brał udział w wielu projektach o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej zarówno w sektorze rządowym jak i w biznesie, zarządzając dużymi zespołami mającymi za zadanie kreować najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu zarówno „defense” jak i „offense”. Piotrka można było usłyszeć na wielu branżowych konferencjach na poziomie krajowym jak i międzynarodowym”.

dr PIOTR ŁUKASZEWICZ

PŁK REZERWY I  DYPLOMATA, W LATACH 2012-2014 AMBASADOR RP W AFGANISTANIE

Dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów ON i SZ, ambasador i pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej w krajach ogarniętych konfliktami, analityk i praktyk organizowania współpracy międzynarodowej, negocjator oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. Organizator pracy mieszanych zespołów i lider biorący bezpośredni dział w wydarzeniach nieszablonowych.

W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie gdzie odpowiadał za reprezentację polityczną, ekonomiczną i rozwojową Polski w najtrudniejszym okresie misji NATO w Afganistanie oraz za zarządzanie placówką dyplomatyczną w rejonie intensywnych działań terrorystycznych, a także koordynacja działań zespołów cywilnych, wojskowych, służb specjalnych w środowisku międzynarodowym.

We wcześniejszych latach Łukasiewicz pełnił rolę pełnomocnika MON ds. Afganistaniu oraz attache obrony RP w Afganistanie i Pakistanie.

Tytuł magistra uzyskał na Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale cybernetyki, a następnie ukończył studia doktoranckie w Instytucie Spraw Międzynarodowych.

AGATA FURGAŁA

Prorektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii

Od 2012 roku adiunkt w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, do 2017 roku
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Dyrektor Kolegium Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, od 2020 roku pełni funkcję Prorektora Uczelni oraz Dziekana
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Absolwentka m.in. Uniwersytetu
Warszawskiego (studia magisterskie), Uniwersytetu w Białymstoku (seminarium
doktorskie), studiów podyplomowych w: Krajowej Szkole Administracji Publicznej,
francuskiej Ecole Nationale d’Administration, Polskiego Instytutu Stosunków
Międzynarodowych oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem im. George C.
Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Była kierownikiem zespołu badawczego w
projekcie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nt. „Utworzenia spójnej
antyterrorystycznej polityki informacyjnej dla RP”. Pracowała m.in. jako redaktor III.
Programu Polskiego Radia (1998-2001), urzędnik w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji (l.2003-2011) w tym na stanowisku zastępcy dyrektora
w Departamencie Analiz i Nadzoru, a w l. 2018-2019 ekspert w Wydziale
Konsularnym Ambasady RP w Londynie. W 2014 roku obroniła przewód doktorski na
Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka szeregu publikacji z
zakresu szeroko rozumianych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa państwa.

prof. IRENA LIPOWICZ

PROFESOR PRAWA, WYKŁADOWCZYNI AKADEMICKA, LATACH 2010-2015 RZECZNICZKA PRAW OBYWATELSKICH

Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, od 1998 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagrody: Europy Środkowej IDM w Wiedniu; nagrody Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz nagrody im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymała również odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego

W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii. Członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu w latach 2018-2022. W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ.

Autorka monografii: „Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej”, „Samorząd terytorialny XXI wieku” Warszawa 2019, a także licznych artykułów naukowych m.in. :” Dobro wspólne” RPEiS 2017 nr 2017; „Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchamps de Berrier” Państwo i Prawo 2019 nr 5. Punkty ciężkości pracy naukowej dotyczy teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej, samorządu terytorialnego .

JACEK NAJDER

DYPLOMATA, W LATACH 2011-2016 AMBASADOR RP PRZY NATO, DYREKTOR BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W URZĘDZIE M.ST. WARSZAWY

W 1985 ukończył studia z zakresu socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także podyplomowo na Wydziale Geografii UW (1987–1988).

W latach 1986–1988 pracował w Ośrodku Badań Opinii Publicznej. Od 1988 do 1992 prowadził z żoną działalność gospodarczą oraz odpowiadał za współpracę międzynarodową w Prosper Banku. W 1992 dołączył do służby dyplomatycznej. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Islamabadzie jako I sekretarz i radca (1995–1999), a także jako radca i I radca oraz zastępca ambasadora w Seulu (2001–2005). Od 2005 do 2007 był kolejno wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od marca 2007 do grudnia 2008 był ambasadorem RP w Afganistanie. 15 grudnia 2008 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MSZ. 24 sierpnia 2011 mianowany stałym przedstawicielem RP przy NATO.

W październiku 2012 publicznie przeprosił za błędną identyfikację ciała Ryszarda Kaczorowskiego po katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010, której dokonywał jako urzędnik MSZ.

Zakończył pełnienie funkcji ambasadora 31 grudnia 2016. Został współpracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. W 2020 objął stanowisko dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

MARCIN SZCZEPAŃSKI

Compliance Head w Siemens Energy dla Regionów: Eastern Europe, Nordics, Turkey&Central Asia + Russia & Belarus

W koncernie Siemensa od 2000 r. – doświadczenie w kraju m.in.: Dyrektor Działu Compliance w Siemens Polska, Dyrektor Działu Treasury oraz Dyrektor ds. Strategii, a w międzyczasie niemal 3 lata w centrali Siemensa AG w Monachium i w Erlangen.

Ekspert w zakresie Compliance, Kontroli Wewnętrznej, Strategii Korporacyjnej oraz Finansów i Treasury.

Od 2014 r. członek Komitetu ds. Compliance na GPW w Warszawie. Współautor Standardów Compliance GPW opublikowanych w 2018 r.

W latach 2014-2019 wiceprzewodniczący komisji Compliance przy polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej.

Od 2017 r. gościnnie wykłada na podyplomowych studiach Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz od 2020 na uczelni Łazarskiego.

Prelegent i panelista na licznych konferencjach i warsztatach.
Absolwent SGH. Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

JAROSŁAW MIKIENKO

Konsultant DS. ochrony danych w firmie Rubrik

 Ponad 20 lat praktyki w zakresie zapewnienia ciągłości działania i optymalizacji ryzyka utraty informacji. Doświadczenie zebrane w projektach na rzecz takich podmiotów jak operator logistyczny DHL, Brussels Airport, Orange czy SWIFT. W ostatnich latach doradza w zakresie minimalizacji ryzyka szantażu ransomware. Absolwent ETI Politechniki Gdańskiej oraz MBA, University of Illinois.

MARCIN WOJDAT

Dyrektor ds. analiz i badań Unii Metropolii Polskich, CGO w Gemius

MATEUSZ KOMOROWSKI

Działacz społeczno-polityczny. Fundator & Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego

PAWEŁ PONCYLIUSZ

Poseł na Sejm RP

 

YEVHEN SOLIARZH

Presales Manager, Quest CEE Region

Specjalista w obszarze cyberbezpieczeństwa związany z projektami transformacji cyfrowej oraz szeroko rozumianym zarządzaniem tożsamością i dostępami (IAM). Przez ostatnie 16 lat pracował nad nadzorowaniem projektów IT dla różnorodnych sektorów, w tym bankowości, finansów, e-commerce oraz przemysłowych. Doświadczony inżynier architektury integracji, integracji platform, programowania oraz wieloletni manager odpowiedzialny za kierowanie zespołami projektowymi.

Absolwent Politechniki Charkowskiej  (NTU „KhPI”) na wydziale nauk informatycznych i modelowania danych.

ADAM RAPACKI

GENERAŁ POLICJI, BYŁY WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁTWÓRCA CBŚP. KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA RAPACKI I WSPÓLNICY SP.K

 

URSZULA GACEK

Ekonomistka i dyplomatka, szefowa misji OBWE podczas wyborów w USA w 2020 r.

TOMASZ SIEMONIAK

Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej

 

DR DOMINIK HÉJJ

Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Autor książki „Węgry na nowo. Jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość”

LESZEK JAŻDŻEWSKI

Redaktor naczelny Liberté! oraz wiceprezes Fundacji Liberté!, członek rady European Council for Foreign Relations.

 

DR HAB. MARCIN WIĄCEK

prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

PAWEŁ OKSANOWICZ

Dziennikarz radiowy i autor książek

 

ROBERT GRABOWSKI

szef CERT Orange Polska

Pasjonat bezpieczeństwa, CERT’owych wyzwań i MMA. Od kilku lat ma szczęście zarządzać świetnym zespołem ekspertów bezpieczeństwa w Orange Polska.

Doświadczenie zdobywał m.in. w procesie analizy incydentów, pentestach oraz dużych i przekrojowych projektach obejmujących projektowanie, jakość, rozwiązywanie problemów i zarządzanie zespołem w zakresie bezpieczeństwa. Fan offensive security i red team.

Posiada certyfikaty bezpieczeństwa OSCP, OSWP, CISSP.

WOJCIECH MACIEJCZAK

Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego w Orange Polska S.A., szef Grupy Bezpieczeństwa operatorów telekomunikacyjnych w PIIT

 

PAWEŁ MUSIAŁEK

prezes Klubu Jagiellońskiego

RÓŻA RZEPLIŃSKA

PREZESKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 61

 

MAGDA WILCZYŃSKA

EKSPERTKA W ZAKRESIE BADANIA DEZINFORMACJI, PJATK

KRYSTYNA SKARŻYŃSKA

PROF. DR HAB. PSYCHOLOGII, SPECJALIZUJE SIĘ W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ, UNIWERSYTET SWPS

 

RYSZARD PIOTROWSKI

PROF. UW, KONSTYTUCJONALISTA, RADA PROGRAMOWA FUNDACJI MISO

DARIUSZ SZYMCZYCHA

WICEPREZES POLSKO-UKRAIŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ, EKSPERT PA, W TYM RELACJI Z INSTYTUCJAMI EU

 

YULIYA SWIOSTEK

SPECJALISTKA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYKULTUROWEJ W FUTURE PROCESSING UKRAINE

PETRO KHIMEYCHUK

WDYREKTOR W FUTURE PROCESSING UKRAINE

 

MAGDALENA WRZOSEK

MANAGER, TECHNOLOGY CONSULTING, OT/ IOT CYBERSECURITY HUB, EY POLSKA

 

WITOLD SKOMRA

DR INŻ., DORADCA DYREKTORA RCB, P.O. SZEFA, WYDZIAŁ OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ RCB

 

 

SYLWESTER SZCZEPANIAK

KOORDYNATOR DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I SMART CITY W UMP

 

MARCIN OLENDER

PUBLIC POLICY AND GOVERNMENT RELATIONS MANAGER CEE, GOOGLE

 

 

PAWEŁ ZOUNER

PARTNER W ZOUNER LEGAL ORAZ GREENEVO

 

JUSTYNA DOBROSZ-ORACZ

DZIENNIKARKA, KORESPONDENTKA SEJMOWA, GAZETA WYBORCZA

 

 

TOMASZ CHŁOŃ

BYŁY AMBASADOR RP W ESTONII ORAZ SŁOWACJI, BYŁY DYREKTOR BIURA INFORMACJI NATO W MOSKWIE