I EDYCJA FORUM BEZPIECZEŃSTWA 2022

Dla wielu zarządzających bezpieczeństwem na poziomie strategicznym ostatnie doświadczenia pandemii i wojny w Ukrainie to niemal ciągłe działanie w trybie kryzysowym. Sytuacje kryzysowe stają się nową normalnością pokazując potrzebę redefinicji przeprowadzanych dotychczas analiz ryzyk i map zagrożeń.

Zapraszamy na Forum Bezpieczeństwa aby w gronie ekspertów, profesjonalistów, osób zarządzających bezpieczeństwem w biznesie i w instytucjach, wymienić się wnioskami i wiedzą płynącą z ostatnich doświadczeń. Forum w zamiarze organizatorów ma stać się stałą platformą współpracy i networkingu, organizując cykliczne wydarzenia i przedstawiając raporty i analizy.

Jako temat wiodący pierwszego wydarzenia wybraliśmy:

Miasta i biznes w trybie kryzysowym. Chcemy podkreślić rolę instytucji samorządowych, szczególnie w dużych miastach stanęły na pierwszej linii działania wobec zagrożeń pandemicznych, czy w czasie kiedy do miast napływali uchodźcy z Ukrainy. Również wiele firm w pierwszych dniach kryzysów jak i w późniejszym etapie tworzyły rozwiązania będące de facto usługami bezpieczeństwa. Miasta i biznes stają się w wymiarze pozarządowym ważnymi filarami powszechnego bezpieczeństwa dla mieszkańców.

 

  SPECJALIŚCI

    Fundacja Forum Bezpieczeństwa współpracuje z wieloma specjalistami, tym samym nadając wydarzeniu szerokie spektrum kompetencji.
    Zaangażowanie specjalistów z różnych zakresów pozwala na dyskusję z wieloaspektowym punktem widzenia poruszanych tematów.

 

  WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU

    Forum Bezpieczeństwa które tworzymy stanowić będzie platformę współpracy, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. Efektem jaki chcemy osiągnąć jest                          zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nowoczesnego biznesu oraz realne nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami – będącymi często pokrzywdzonymi              przestępczością gospodarczą – a organami ścigania. Wierzymy, że tylko współpraca pomiędzy poszczególnymi interesariuszami w obszarze szeroko rozumianego                bezpieczeństwa, może przynieść skutek i zrealizować cel.

    Szereg badań i wniosków z raportów dostępnych w przestrzeni publicznej, statystyki policji oraz odczucia osób zajmujących się na co dzień szeroko rozumianym                  bezpieczeństwem biznesu, jednoznacznie wskazują, iż taka współpraca jest nie tylko potrzebna ale również niezbędna.

WIDEO RELACJA

FOTO RELACJA