II EDYCJA FORUM BEZPIECZEŃSTWA 2023

Zmieniający się dynamicznie w ostatnim czasie krajobraz bezpieczeństwa stawia przed nami konieczność ciągłego redefiniowania ryzyk i zagrożeń. Jak funkcjonować w warunkach ‘permacrisis’ czyli ciągłego kryzysu, określanego jako przedłużający się czas niestabilności i braku bezpieczeństwa, który w szczególności jest wynikiem serii katastrofalnych wydarzeń?

Zapraszamy na Forum Bezpieczeństwa aby w gronie ekspertów, profesjonalistów, osób zarządzających bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, w instytucjach publicznych i prywatnych, wymienić się wnioskami i wiedzą płynącą z najnowszych doświadczeń. Forum jest stałą platformą współpracy i networkingu, w ramach której odbywają się cykliczne debaty oraz prezentacje raportów i analiz.

Jako temat wiodący tegorocznego wydarzenia wybraliśmy:

Państwo, gospodarka i społeczeństwo wobec niepożądanych wpływów. Chcemy podkreślić rolę jaką w budowaniu odporności na wrogie interferencje stanowią: silne instytucje i prawo, społeczeństwo obywatelskie i ochrona wartości demokratycznych, zdolność do wczesnego wykrywania anomalii i nadużyć, wykorzystanie nowych technologii. Jak chronić interesy gospodarcze, infrastrukturę krytyczną, sferę informacyjną, reputację przed zagrożeniami?

 

   SPECJALIŚCI

     Fundacja Forum Bezpieczeństwa oraz Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud współpracuje z szerokim gronem doświadczonych                            ekspertów, tym samym nadając wydarzeniu szerokie spektrum kompetencji. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów i praktyków gwarantuje wysoką jakość                    wystąpień oraz dyskusji.

 

  WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU

     Forum Bezpieczeństwa które tworzymy stanowić będzie platformę współpracy, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. Efektem jaki chcemy osiągnąć jest                          zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nowoczesnego biznesu oraz realne nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami – będącymi często pokrzywdzonymi              przestępczością gospodarczą – a organami ścigania. Wierzymy, że tylko współpraca pomiędzy poszczególnymi interesariuszami w obszarze szeroko rozumianego                bezpieczeństwa, może przynieść skutek i zrealizować cel.

    Szereg badań i wniosków z raportów dostępnych w przestrzeni publicznej, statystyki policji oraz odczucia osób zajmujących się na co dzień szeroko rozumianym                  bezpieczeństwem biznesu, jednoznacznie wskazują, iż taka współpraca jest nie tylko potrzebna ale również niezbędna.

WIDEO RELACJA

FOTO RELACJA